Car Tires Particles Capture

Какво се случва с частиците от износените автомобилни гуми?

Устройство, което улавя микроскопичните частици, които се отделят при въртенето на автомоблните гуми спечели престижната награда за дизайн на Джеймс Дайсън.

Преди две години група студенти в Импириъл Колеж Лондон и Кралския колеж за изкуства се обединяват в новаторски екип, който наричат Tyre Collective. Те успяват да разкрият огромните размери на замърсяването от автомоблните гумикоито се произвеждат от ситнетичен каучук, пластмага, метал и много добавки. Разликата в теглото между нова и гума в края на жизнения й цикъл достига до над 300 грама, които се раздробяват на микрочастици в следствие на триенето с асфалта. Само в Европа се изхвърлят 500 000 тона микро частици всяка година! Това причинява 28% от глобалното замърсяване с микро частици на световните океани.

Автомобилте гуми са вторият най-голям замърсите с микропластмасови частици на планетата

Всички работни процеси са адаптирани в максимална степен за защите на служителите – поставени са плексигласови защитни платна и е осигурена максималната възможна дистанция между отделните работни станции

Електрическите автомобили са по-тежки от петролните, което чувствително увеличава замърсяването от гумите им!

Студентите са установили, че отделящите се частици имат електрически заряд и ги “улавят” преди да излетят в атмосферата

Устройството се монтира в автомобили с модифицирано окачване и “улавя” микрочастиците от гумите, които в последствие се рециклират. Веднъж “уловени” микрочастиците могат да бъдат рециклирани и използвани в редица индустрии.