Политика за защита на личните данни на NovaKola.bg

 

Интернет страница www.novakola.bg е собственост на ОТП Лизинг ЕООД – търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК: 131391369, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1303, бул. Тодор Александров 28; Ет. 4, тел: 070018181; e-mail: contact@otpleasing.bg; Интернет страница www.otpleasing.bg наричано по-долу „Дружеството“. Дружеството, в качеството си на Администратор на лични данни, осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, Закона за защита на личните данни, Закона за електронната търговия (ЗЕТ). ОТП Лизинг ЕООД е част от OTP Group, предоставяща финансови услуги на територията Централна и Източна Европа. Част от OTP Group в България са дружествата: „Банка ДСК“ АД, ПОК ДСК Родина АД, ДСК Управление на активи АД, ДСК Дом, ДСК Венчърс ЕАД. Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на личните данни: e-mail: DPO@otpleasing.bg.

Какво се случва с данните Ви, след като се свържете се нас?

Когато се регистрирате на нашата интернет страница и направите запитване за оферта, изпратите ни запитване по електронна поща или публикувате обява за продажба на актив, лизингован от ОТП Лизинг ние обработваме Ваши лични данни с цел изпълнение на искането Ви и свързаните с това дейности, като например професионален и изчерпателен отговор на поставените от Вас въпроси, както и с цел предоставяне на пълния набор услуги, наличен на интернет страницата.

Съхраняване на Вашите данни

С цел предоставяне на не персонализирана оферта ОТП Лизинг обработва следните Ваши лични данни – имена, адрес на електронна поща и телефонен номер. Предоставените от Вас данни са ни нужни, за да изпълним своите задължения спрямо Вас. При завършено запитване за оферта съхраняваме всички данни по правоотношението до изтичане на предвидения в чл. 12 от Закона за счетоводството (ЗСч) 10-годишен срок.

Бисквитки

Нашата интернет страница използва „бисквитки“. Това са малки текстови файлове, които се зареждат в браузъра и се съхраняват на Вашето крайно устройство. Използваме ги, за да поддържаме работата на интернет страницата лесна за употреба. Интернет страницата използва два основни вида бисквитки:

  • Бисквитки за сесията. Това са временни бисквитки, които са активни единствено когато потребителят влезе на интернет страницата (т.е., докато потребителят не напусне страницата и затвори браузъра). Бисквитките за сесията помагат на интернет страницата да запамети стъпките, които посетителят е направил в предходната страница, като така се елиминира необходимостта от повторно въвеждане на информация.
  • Постоянни бисквитки. Постоянните бисквитки остават на компютъра на потребителя след посещение на интернет страницата. Тези бисквитки ни позволяват да идентифицираме уникален потребител (запазвайки тази информация като номер, генериран на случаен принцип). Колко дълго бисквитката ще остане на компютъра на потребителя, ще зависи от вида бисквитка.

От гледна точка на функционалността, бисквитките се делят на:

  • Строго необходими – Този вид „бисквитки“ правят работата на интернет страницата възможна, като подпомагат основни функции от рода на навигацията между страниците и достъпа до защитените части на страницата. Настоящата страница т не може да работи правилно без такива „бисквитки“.
  • Функционални – „Бисквитките“ за функционалност дават възможност на интернет страницата да запомня информация, която променя начина, по който страницата се държи или изглежда, като например предпочитаният от Вас език или региона, в който се намирате.
  • Статистически – Този вид бисквитки ни позволяват да проследяваме и анализираме ефективността на нашата страница, като събраната информация е в анонимна в обобщен вид.
  • Рекламни – този вид „бисквитки“ се използват за проследяване на посетителите между отделни интернет страници. Те ни дават възможност да предоставим ангажиращо съдържание за нашите потребители спрямо техните интереси. Както и ни помагат да измерим взаимодействията на рекламните съобщения, които разпространяваме. Информацията от тези бисквитки е анонимна. Те ни помагат да измерим взаимодействията на рекламните съобщения, които разпространяваме.
Съгласие за използване на бисквитки

Преди да започнете да ползвате интернет страницата, ние следва да получим Вашето съгласие за използването на бисквитки. Поради това, при влизане на интернет страницата има изскачащ прозорец, който Ви уведомява относно използването на бисквитките и иска Вашето съгласие за ползването им посредством натискане на „Приемам всички“. В случай, че не сте съгласни с използването на бисквитките, през менюто „Настройки“. Вие можете да се откажете от всички или да оставите част от тях активни при използване на интернет страницата.

Блокиране и изтриване на бисквитките

Ако искате да ограничите бисквитките или да ги блокирате на интернет страницата, можете да го направите като промените настройките на Вашия интернет браузър. Може да блокирате всички бисквитки, да приемете само бисквитки на първата страна или да изтривате всички бисквитки при излизане от браузъра. Повече информация може да получите от помощното меню на браузъра Ви. Някои от услугите, които предоставяме на интернет страницата, не могат да функционират при блокиране или изтриване на бисквитките.

Анализ на интернет трафика

Нашата интернет страница анализира потребителския интернет трафик чрез Google Analytics. За тази цел използваме „бисквитки“, които ни позволяват да анализираме как потребителите използват нашия сайт. Така получената информация се предава на сървъра на доставчика на техническото решение и се съхранява там. Можете да предотвратите това, като настроите браузъра си така, че да не позволява съхраняването на „бисквитки“. Обработването на данните за анализ на интернет трафика се извършва въз основа на Ваше съгласие, предоставено по реда на член 6, ал. 1, буква (a) от GDPR.

Нюзлетър, мейлинг

При съгласие от Ваша страна ние Ви абонираме за нашия нюзлетър/мейлинг лист. Можете да се откажете от абонамента си за нашия нюзлетър/мейлинг по всяко време. Моля, изпратете отказа си на следния електронен адрес: contact@novakola.bg. Веднага ще заличим данните Ви във връзка с изпращането на нашия нюзлетър/мейлинг.

Вашите права

Вие имате право на достъп, право да поискате коригиране, изтриване или ограничаване обработването на отнасящите се до Вас и обработвани от Дружеството лични данни. Също така имате право да получат данните от Дружеството във вида и по начина, определени в закона и да ги прехвърлите на друг администратор, както и да поискате Дружеството пряко да прехвърли данните Ви на друг администратор, когато това е технически осъществимо.

Вие можете по всяко време да възразите срещу обработването на данните Ви, когато те се обработват на основание реализиране на права и интереси на Дружеството, които имат обосновано преимущество пред интересите на физическите лица, или за целите на директния маркетинг, както и да оттеглят дадените съгласия, по един от следните начини:

  1. Чрез обаждане на тел. 070018181
  2. Чрез изпращане на e-mail: contact@otpleasing.bg
  3. Във всеки офис на Дружеството.

Оттеглянето на даденото съгласие не засяга законосъобразността на обработването на личните данни преди оттеглянето. Въпреки оттегляне на съгласието, личните данни могат да бъдат обработвани от Дружеството за други цели, ако е налице основание за обработване на данните, различно от съгласието.

Физическите лица могат да упражнят правата си на посочените координати на Длъжностно лице по защита на личните данни след надлежна идентификация.

Физическите лица могат да упражнят правото си на жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в областта на защитата на лични данни.

 

Комисия за защита на личните данни:
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg