Политика за защита на личните данни на NovaKola.bg

 

Интернет страница www.novakola.bg е собственост на ОТП Лизинг ЕООД – търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК: 131391369, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1303, бул. „Ал. Стамболийски” No 73, тел: 070018181; e-mail: contact.@otpleasing.bg; Интернет страница www.otpleasing.bg наричано по-долу „Дружеството“. Дружеството, в качеството си на Администратор на лични данни, осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, Закона за защита на личните данни, Закона за електронната търговия (ЗЕТ). ОТП Лизинг ЕООД е част от OTP Group, предоставяща финансови услуги на територията Централна и Източна Европа. Част от OTP Group в България са дружествата: „Банка ДСК“ АД, ДСК Родина АД, ДСК Управление на активи АД, ДСК Дом, ДСК Мобайл ЕАД, ДСК Транс Секюрити ЕАД, ДСК Турс ЕООД. Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на личните данни: e-mail: DPO@otpleasing.bg.

Какво се случва с данните Ви, след като се свържете се нас?

Когато се регистрирате на нашия уебсайт и направите запитване за оферта или ни пращате имейл, ние съхраняваме данните Ви с цел обработка на искането Ви и свързаните с това дейности, като например професионален и изчерпателен отговор на Вашите въпроси.

Съхраняване на Вашите данни

С цел предоставяне на оферта ОТП Лизинг обработва следните Ваши лични данни – имена, адрес на електронна поща и телефонен номер. Предоставените от Вас данни са ни нужни, за да изпълним своите задължения спрямо Вас. При завършено запитване за оферта съхраняваме всички данни по правоотношението до изтичане на предвидения в чл. 12 от Закона за счетоводството (ЗСч) 10-годишен срок.

Бисквитки

Нашият уеб сайт използва „бисквитки“. Това са малки текстови файлове, които се зареждат в браузъра и се съхраняват на Вашето крайно устройство. Използваме ги, за да поддържаме работата на интернет страницата лесна за употреба. Интернет страницата използва два основни вида бисквитки:

  • Бисквитки за сесията. Това са временни бисквитки, които са активни единствено когато потребителят влезе на интернет страницата (т.е., докато потребителят не напусне страницата и затвори браузъра). Бисквитките за сесията помагат на интернет страницата да запамети стъпките, които посетителят е направил в предходната страница, като така се елиминира необходимостта от повторно въвеждане на информация.
  • Постоянни бисквитки. Постоянните бисквитки остават на компютъра на потребителя след посещение на интернет страницата. Тези бисквитки ни позволяват да идентифицираме уникален потребител (запазвайки тази информация като номер, генериран на случаен принцип). Колко дълго бисквитката ще остане на компютъра на потребителя, ще зависи от вида бисквитка.

От гледна точка на функционалността, бисквитките се делят на:

  • Строго необходими – Този вид „бисквитки“ правят работата на сайта възможна, като подпомагат основни функции от рода на навигацията между страниците и достъпа до защитените части на сайта. Настоящият сайт не може да работи правилно без такива „бисквитки“.
  • Функционални – „Бисквитките“ за функционалност дават възможност на сайта да запомня информация, която променя начина, по който сайтът се държи или изглежда, като например предпочитаният от Вас език или региона, в който се намирате.
  • Статистически – Този вид бисквитки ни позволяват да проследяваме и анализираме ефективността на нашия сайт, като събраната информация е в анонимна в обобщен вид.
  • Рекламни – този вид „бисквитки“ се използват за проследяване на посетителите между отделни сайтове. Те ни дават възможност да предоставим ангажиращо съдържание за нашите потребители спрямо техните интереси. Както и ни помагат да измерим взаимодействията на рекламните съобщения, които разпространяваме. Информацията от тези бисквитки е анонимна. Те ни помагат да измерим взаимодействията на рекламните съобщения, които разпространяваме.
Съгласие за използване на бисквитки

Преди да започнете да ползвате интернет страницата, ние следва да получим Вашето съгласие за използването на бисквитки. Поради това, при влизане на интернет страницата има изскачащ прозорец, който Ви уведомява относно използването на бисквитките и иска Вашето съгласие за ползването им посредством натискане на „Приемам всички“. В случай, че не сте съгласни с използването на бисквитките, през менюто „Настройки“. Вие можете да се откажете от всички или да оставите част от тях активни при използване на интернет страницата.

Блокиране и изтриване на бисквитките

Ако искате да ограничите бисквитките или да ги блокирате на интернет страницата, можете да го направите като промените настройките на Вашия интернет браузър. Може да блокирате всички бисквитки, да приемете само бисквитки на първата страна или да изтривате всички бисквитки при излизане от браузъра. Повече информация може да получите от помощното меню на браузъра Ви. Някои от услугите, които предоставяме на интернет страницата, не могат да функционират при блокиране или изтриване на бисквитките.

Анализ на интернет трафика

Нашият сайт анализира потребителския интернет трафик чрез Google Analytics. За тази цел използваме „бисквитки“, които ни позволяват да анализираме как потребителите използват нашия сайт. Така получената информация се предава на сървъра на доставчика на техническото решение и се съхранява там. Можете да предотвратите това, като настроите браузъра си така, че да не позволява съхраняването на „бисквитки“. Обработването на данните за анализ на интернет трафика се извършва въз основа на Ваше съгласие, предоставено по реда на член 6, ал. 1, буква (a) от GDPR.

Нюзлетър, мейлинг

При попълване на формата за запитване при Индивидуално предложение на нашия сайт, Вие давате съгласието си да ви абонираме за нашия нюзлетър/мейлинг лист. Можете да се откажете от абонамента си за нашия нюзлетър/мейлинг по всяко време. Моля, изпратете отказа си на следния електронен адрес: contact@novakola.bg. Веднага ще заличим данните Ви във връзка с изпращането на нашия нюзлетър/мейлинг.

Вашите права

Имате право на достъп до Вашите данни, които обработваме, както и право на коригиране, изтриване (право „да бъдете забравени“), ограничаване на обработката, преносимост на данни, оттегляне на съгласието и възражение. Ако смятате, че нашето обработване на Вашите данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни или ако смятате, че правата Ви според тези разпоредби са били нарушени по някакъв начин, можете да се обърнете към компетентния административен орган. В България това е Комисията за защита на лични данни.