спирачки

Коя е следващата голяма иновация в спирачните системи?

Спирачните системи в съврменните автомибили се развиват постоянно, но след въвеждането на революционния стандарт ABS (Anti Blocking System) преди няколко десетилетия, повечето иновации са предимно периферни.   

Италианската компания Brembo представи новата си концепция за Интелигентни спирачки - Sensify, която използва електромагнитри актуатори, който са много по-бързи и прецизни от традиционните хидравлични системи

Sensify позволява независима работа на всяко от 4-те колела и на практика представлява първата Активна спирачна система. С помощта на изкуствен интелект, който интерпретира все повече данни от средата, в която се намира автомибла във всеки един момент и чрез различни предвиждащи алгоритми се очаква рязък спад на инциденти, предизвикани от загуба на контрол.

Очаква се ефектът върху цялата индустрия да е съизмерим с въвеждането на стандарта ABS. Brembo планират първоначална интгерация в серийно производство в премиум сегмента в партньорство с неназоват водещ производител в края на 2024-та г.

спирачки

До 2030-та г. се очаква повечето премиум автомобили да са оборудвани с Активни и/или Интелигентни спирачни системи

Съвременните спирачни системи използват хидравлични помпи и апарати, които работят с еднаква налягане във всяко от 4-те колела. Когато ABS сензорите регистрират спад в оборотите на колелото (частично или пълно блокиране) отварят спирачния апарат и възстановяват триенето на гумата с пътя.

В ексктремна ситуация на пътя всяка хилядна от секундата има значение!

Sensify изпалва отделен контролен блок за предната и задна ос и позволява много прецизно управление на спирачното усилие към вско колело. Системата използва електромагнитни актуатори (изпълнителни устройства), които работят при много по-висока скорост в сравнение с хидравличните системи. Времето, в което колелата остават блокирани при екстремни условия е дразтично съкратено, което води до много по-висока степен на контрол и безопасност.

спирачки

Интелигентните спирачни системи позволяват много висока степен на персонализация към предпочитанията на всеки шофьор и изискват минимално обслужване през целия си жизнен цикъл. Освен това са идеалното решения за всеки хибриден или електрически автомобил, поради високата ефективност на регенеративното спиране, при което се трансформира кинетичната енергия на движещия се автомобил в електричество и по този начин се увеличава чувствително цялостната ефективност.