Какво означава EASCY?

Мобилността утре ще е доста по-различна от това, което познаваме добре днес.

05/25/2021

Бързите промени в нагласите на потребителите изискват цялостно преоткриване на установените модели на работа и споделен транспорт. Мобилността утре ще е доста по-различна от това, което познаваме добре днес.

Ясно се очертават няколко основни тенденции – бъдещите автомобили ще са електрифицирани, автономни, споделени, свързани и осъвременявани всяка година. От тук произлиза акронимът EASCY (Electrified, Autonomous, Shared, Connected, Yearly updated).

driverless car autonomous control system
До 2030-та г. се очаква ръстът на услугите за споделен персонален транспорт да продължи и в Европа броят на автомобили да намалее от 280 на 230 милиона.

Повечето експерти са на мнение, че през 2030-та г. около 45% от всички пътувания ще се извършват в автономни автомобили.

Очаква се над 55% от всички нови автомобили в Европа през 2030-та г. да са изцяло електрически!
Границите между автомобилите и мобилните ни устройства ще продължават да се топят и съвсем скоро буквално ще си говорим с автомобилите си.

Автомобилите ще продъжат да се свързват с все повече допълнителни услуги, които да улесняват потребителите, но също така и ще обменят все повече информация помежду си, което допълнително ще позволи оптимално адаптиране на всеки автомобил към конкретните условия във всяко пътуване.

 


 

Вижте нашите предложениия за електрически автомобили на лизинг от NovaKola.bg.