Autonomous Car Sensor

Какво означава EASCY?

Бързите промени в нагласите на потребителите изискват цялостно преоткриване на установените модели на работа в автомобилната индустрия. Мобилността утре ще е доста по-различна от това, което познаваме добре днес.

Ясно се очертават няколко основни тенденции – бъдещите автомобили ще са електрифицирани, автономни, споделини, свързани и осъвременявани всяка година. От тук произлиза акронимът EASCY (Electrified, Autonomous, Shared, Сonnected, Yearly updated)

До 2030-та г. се очаква ръстът на услугите за споделен персонален транспорт да продължи и в Европа броят на автомобили да намалее от 280 на 230 милиона.

Повечето експерти са на мнение, че през 2030-та г. около 45% от всички пътувания ще се извършват в автономни автомобили.

Driverless Car Autonomous Control System

Очаква се над 55% от всички нови автомобили в Европа през 2030-та г. да са изцяло електрически!

Границите между автомобилите и мобилните ни устройства ще продължават да се топят и съвсем скоро буквално ще си говорим с автомобилите си.

Автомобилите ще продъжат да се свързват с все повече допълнителни услуги, които да улесняват потребителите, но също така и ще обменят все повече информация помежду си, което допълнително ще позволи оптимално адаптиране на всеки автомобил към конкретните условия във всяко пътуване.

Вижте нашите предложениия за електрически автомобили на лизинг от NovaKola.bg.